Naarmate men veroudert, stijgt het risico op diabetes type 2, de bloedsuikerziekte die niet erfelijk bepaald is.

Zowel een gezonde voeding als een actieve gewichtsbeheersing (afvallen) en voldoende beweging zijn centrale factoren die tot een aanzienlijke verbetering van de insuline-tolerantie leiden. Een betere insuline-tolerantie betekent dat de mens de suiker in het bloed beter kan afbouwen en verwerken.

De erkende grootste risicofactoren, waardoor iemand diabetes krijgt, zijn

De aminozuren L-carnitine en L-arginine hebben volgens verschillende studies een positieve invloed op de insuline-sensitiviteit en de glucosetolerantie. Ze kunnen zo de natuurlijke, lichaamseigen regulering van de bloedsuikerspiegel ondersteunen.

Bij een verhoogde bloedsuikerspiegel ontstaat er meer oxidatieve stress. Die beschadigt de cellen en leidt op lange termijn tot geassocieerde ziekten zoals diabetische retinopathie, hart- en vaatziekten incl. erectiestoornissen en stoornissen van het zenuwstelsel. Vitamine C, vitamine E en glutathione worden daarom o.a. voor de celbescherming aangeraden.
Voor de lichaamseigen productie en verwerking van insuline zijn de sporenelementen chroom, zink en magnesium nodig. Lees hieronder hoe deze sporenelementen de bloedsuikerspiegel beïnvloeden.

Gevolgen van diabetes en een schommelende bloedsuikerspiegel

Een verhoogde bloedsuikerspiegel als gevolg van diabetes die niet herkend, niet behandeld of slecht aangepakt wordt, leidt tot ernstige Bloedsuikerspiegel en diabetes beschadigingen van de bloedvaten en dus tot doorbloedingsstoornissen. Deze treden het eerst op in de fijne haarvaten.

Typische complicaties zijn:

 • Oogziekten (diabetische retinopathie), vooral bij diabetes type I;
 • Hoge bloeddruk;
 • Erectiestoornissen bij mannen;
 • grotere vatbaarheid voor hart- en vaatziekten (het risico op een hartinfarct en beroerte wordt tot driemaal à zesmaal zo groot vergeleken met de rest van de bevolking);
 • Neuropathieën, dus zenuwstoornissen, maar tezelfdertijd ook deels motorische stoornissen;
 • diabetische voet (in Duitsland alleen al 36.000 nieuwe gevallen per jaar, 28.000 voetamputaties).
1

Drie-zuilen-strategie bij diabetes

Gezonde voeding, voldoende beweging en het vermijden van nicotine en alcohol kan het risico op diabetes sterk doen dalen. Ook een reeds verhoogde bloedsuikerspiegel en een verminderde insuline-sensitiviteit kunnen vaak verbeteren door gerichte maatregelen. De langdurige inname van insule kan zo vaak verhinderd of op zijn minst duidelijk gereduceerd worden.

Voedingsdeskundigen raden deze drie-zuilen-strategie aan als ondersteuning van de stofwisseling en om zo mogelijke schade van te hoge bloedsuikerwaarden te beperken.

 1. Afvallen en beweging: Wie veel beweegt, versterkt zijn hart, bloedvaten en gewrichten. Lichtjes verhoogde bloedsuikerspiegels kunnen vaak alleen door een gecontroleerd dieet, gewichtsverlies en beweging weer tot een normaal niveau zakken.
 2. De insuline-weerstand en flexibiliteit van de bloedvaten kan men door speciale voeding met veel vitaminen en aminozuren bevorderen en zo eveneens
 3. de cellen door anti-oxidanten tegen agressieve hyperglycemie beschermen.

De aminozuren, vitaminen en sporenelementen die hieronder opgenoemd worden zijn daarom bijzonder belangrijk voor de lichaamseigen regulering van de bloedsuikerspiegel.

Aminozuren en de regulering van de bloedsuikerspiegel

L-arginine

L-arginine verbetert de doorbloeding

Doorbloeding en arginineL-arginine speelt een belangrijke rol bij het aansturen van de bloedvaten (bloeddruk, in het bijzonder de doorbloeding van de haarvaten). Uit dit aminozuur wordt de molecule NO gevormd, die de verwijding van de bloedvaten regelt. Er bestaan een groot aantal onderzoeken die een verbetering aangetoond hebben van de doorbloeding en bijgevolg de bloeddruk door de inname van L-arginine. Een gebrekkige functionering van de binnenwand van de bloedvaten wordt het eerst merkbaar in de fijnste bloedvaten, bijv. de bloedvaten die de retina van energie voorzien en, bij mannen, de bloedvaten in de penis.

In de studies gebruikte men deels een complex uit de vitamines B9 (foliumzuur), B6 en B12 om de homocysteïnespiegel te verlagen, of ook pijnboomextract om de werking van arginine te verbeteren. L-arginine kan daarom gunstig zijn bij mensen met doorbloedingsstoornissen, en ook bij diabetes.

L-arginine verbetert de insuline-sensitiviteit

In een studie die al in 2001 werd uitgevoerd, stelde men vast dat de inname van L-arginine tot een betere insuline-sensitiviteit kan leiden.2 De resultaten werden in 2013 door twee onderzoeken bevestigd.3

L-carnitine

L-carnitine kan een significante verbetering van de glucose-stofwisseling tot stand brengen. Het verbetert duidelijk de verwerking van de suikers die in het bloed gebonden zijn en het vermindert de insuline-resistentie.4

In een Amerikaans onderzoek uit 2011 kregen mannen in totaal 3.000 mg L-carnitine extra toegediend bij de maaltijden. Dit werd vergeleken met een controlegroep. Bij de mannen die L-carnitine innamen, verhoogde de bloedsuikerspiegel veel minder na de inname van 75 gram glucose. De onderzoekers concludeerden dat L-carnitine de insuline-sensitiviteit kan verbeteren.5

Andere raadzame micro-voedingsstoffen

Vitamine C

Gevolgen van diabetesDiabetici worden door hun verhoogde bloedsuikerspiegel blootgesteld aan meer oxidatieve stress, wat de cellen beschadigt. Zo worden o.a. zenuwen en bloedvaten aangetast. Vooral vitamine C, vitamine E en glutathione worden daarom meer verbruikt. Bijgevolg lijden diabetici nog vaker aan een gebrek van vitamine C dan mensen met een normale bloedsuikerspiegel. 30% van de bevolking neemt niet voldoende vitamine C op (minder dan 80 mg per dag). Diabitici hebben een vitamine C-spiegel, die 30% lager is dan bij gezonde personen.

Vitamine C beschermt de wanden van de bloedvaten (het endotheelweefsel). Een Amerikaanse studie heeft aangetoond dat de inname van vitamine C de insuline-resistentie aanzienlijk kan verbeteren.6

Daarom wordt de inname van minstens 240 mg vitamine C per dag vaak aanbevolen.

Zink

Diabetici scheiden twee- tot driemaal zoveel zink uit als personen met een normale suikerstofwisseling. Verschillende medicamenten werken dit gebrek aan zink nog in de hand. De gevolgen zijn een slechtere glucose-tolerantie, een hogere vatbaarheid voor infecties en stoornissen in de wondgenezing. Daarom raadt men 15 à 25 mg zink extra per dag aan.7

Ook de Europese instantie voor levensmiddelen heeft bevestigd dat zink bijdraagt tot een gezonde stofwisseling van suiker en vetten.

Magnesium

Diabetici vertonen vaak een te lage magnesiumspiegel in het bloed. Een gebrek aan magnesium bemoeilijkt de juiste aanpak van een diabeticus, verslechtert de insuline-weerstand en werkt retinopathieën in de hand.

Chroom

Het sporenelement chroom is een belangrijk onderdeel van de glucose-tolerantie. Het speelt op verschillende punten een rol voor de bloedsuikerspiegel en de insuline-stofwisseling. De inname van chroom kan de glucose-weerstand verbeteren en de glucose-spiegel bij diabetici verlagen.8 Deze bewering werd ook bevestigd door de Europese instantie voor levensmiddelen.9

Chroom leidt bovendien tot de vorming van meer insuline-receptoren en kan de insuline-sensitiviteit verbeteren.

Luteïne en zeaxanthine

Luteïne en zeaxanthine zijn carotinoïden, de voorlopers van vitamine A. Ze komen vooral veel in de retina of zichtcellen voor. Vele onderzoeken tonen aan dat luteïne en zeaxanthine de zichtcellen beschermen tegen oxidatieve stress. Ze worden daarom aangeraden, niet enkel om leeftijdsgebonden maculadegeneratie maar ook diabetische retinopathie te verhinderen.

Omega-3-vetzuren DHA en EPA

De speciale omega-3-vetzuren DHA (docosohexaeenzuur) en EPA (eicosapentaeenzuur) komen bijna uitsluitend in visolie voor. Het menselijk lichaam kan deze stoffen niet zelf aanmaken. Toch zijn ze een belangrijke bouwsteen van zenuwen, ze zijn de natuurlijke tegenstander van cholesterol en ze beschermen de binnenwand van de bloedvaten. Bovendien kan een goede consumptie van omega-3-vetzuren DHA en EPA het risico op trombose verminderen.

Hier verder lezen!

Welke producten verlagen de bloedsuiker?

De bloedsuiker kan door de juiste voeding positief beïnvloed worden. Deze producten zijn raadzaam en bekend in heel Europa.
Hier verder lezen!

Verwijzingen uit de literatuur:

 1. Gröber, U.; “Orthomolekulare Medizin”; 3. Aufl., 2008, S. 241
 2. Piatti, P.M., Monti, L.D., et al., “Long-term oral L-arginine administration improves peripheral and hepatic insulin sensitivity in type 2 diabetic patients”; Diabetes Care, 2001; Volume 24, issue 5, Seite 875-880
 3. Hoang, H. H., et al.; “L-arginine, tetrahydrobiopterin, nitric oxide and diabetes”; Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care; 2013; Vol. 16, issue 1, Seite 76-82; en ook Rajapakse, N. W., et al.; “Insulin-Mediated Activation of the L-Arginine Nitric Oxide Pathway in Man, and Its Impairment in Diabetes”, 2013; PloS one, Volume 8, issue 5
 4. Giancaterini, A.; et al; “Acetyl-L-Carnitine infusion increases glucose disposal in type 2 diabetic patients”; Metabolism; 49 (6), 704-708, 2000
 5. Galloway, S.D.R., et al.; “Effects of oral L-Carnitine supplementation on insulin sensitivity indices in response to glucose feeding in lean and overweight / obese males”; Amino Acids (2011), Vol. 41-2, pp 507-515
 6. Paolissimo, G., et al.; “Metabolic benefits deriving from Vitamin C supplementation in aged non-insulin dependent diabetics”; J Am Coll Nutr, 14 (4), S. 387-392, 1995
 7. Gröber, U.; “Orthomolekulare Medizin”; 3. Aufl., 2008, S. 245
 8. Anderson, R.A.; et al “Chromium in the prevention and contro of diabetes”; Diabetes Metab, 26 (1), 22-27, 2000
 9. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2203.pdf
Share and help your friends!